Lamb Weston en McDonald’s over voedselverspilling: 'Een circulaire economie vergt vooral ondernemerschap' donderdag 04 juli 2019

Fritesproducent Lamb Weston en McDonald’s delen een missie: voedselverspilling tegengaan. Duurzaamheidsmanagers Jolanda Soons en Floor Uitterhoeve vertellen over hun uitdagingen én de oplossingen. Van een betere benutting van de aardappel tot het trainen van personeel en bovenal intensievere ketensamenwerking.

Voedselverspilling gaat niet alleen over het voorkomen van te veel voorbereide producten in de restaurants van McDonald’s. Het komt in de hele keten voor: tijdens de oogst, opslag, transport en bij de verwerking tot eindproduct. Daarom is het belangrijk dat voedselverspilling en -verlies in de hele keten wordt aangepakt. De stichting ‘Samen Tegen Voedselverspilling (opvolger van de taskforce Circular Economy in Food) pakt met inmiddels 52 bedrijven, waaronder Lamb Weston en McDonald’s als partners van het eerste uur, samen de handschoen op.

Lees het volledige artikel van Emma Rotman voor Duurzaam Bedrijfsleven