Mogelijkheden zien in duurzaamheid

Duurzaamheid speelt in al ons denken en doen een grote rol. Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus. Dat vinden we belangrijk. Want met 800.000 ton bevroren aardappelproducten in Europa en 4 miljoen ton wereldwijd, zijn we met Lamb Weston de tweede grootste producent wereldwijd.

In ons duurzaamheidsverslag legt CEO Bas Alblas in zijn CEO Statement uit wat de basis is van het duurzame denken binnen het bedrijf Lamb Weston / Meijer.  “Wij geloven dat verduurzaming een randvoorwaarde is voor ons werk, dat het een voortdurend proces is en geen trend. Het is ons uitgangspunt sinds we ons duurzaamheidsprogramma in 2011 zijn gestart. Het is de visie die ons vooruit blijft helpen.”

Ons denken en doen begint bij de consument en bij onze klant. Hoe kunnen we onze producten lekkerder, duurzamer en beter maken? Met slimme technieken werken we aan een duurzamere productie, waarbij we minder water en energie gebruiken en meer uit de aardappel halen.  

Dat vertalen we in ambitieuze doelen voor 2020 ten opzichte van ons referentiejaar 2008, zoals 30 procent minder energieverbruik en 30 procent lagere CO2-uitstoot per kilo friet. En gebruiken we 10 procent meer van onze aardappel per kilo eindproduct.  

Het onderstreept onze visie: mogelijkheden zien in aardappelen. Kijk naar onze reststromen uit productie. Die worden grondstoffen voor andere producten of benut als duurzame diervoeders. Voor wie meer wil weten: duik in onze cijfers.  

Duurzaamheid gaat hand in hand met het creëren van gezamenlijke meerwaarde. Het is onze strategie voor succes op de lange termijn als bedrijf. Met ons denken en doen willen we een positieve invloed hebben op onze aandeelhouders, onze klanten, consumenten, telers en andere toeleveranciers, en niet in het minst: onze medewerkers.

In 2011 hebben we onze ideeën uitgewerkt in een plan en ambitie: per 2020 marktleider zijn op verduurzaming binnen onze sector. We benoemden zes focusgebieden: de ‘Duurzame Zes’ - in 2018 uitgebreid tot de Duurzame Zeven: water, energie & emissie, aardappels & afval, duurzame teelt, medewerkers, voedselveiligheid & kwaliteit en voeding & gezondheid.  

In vier daarvan willen we leidend zijn in onze sector: water, energie & emissie, aardappels & afval en duurzame teelt. Omdat we hierin geloven en omdat juist deze facetten voor extra waarde zorgen voor onze aandeelhouder. Verder zorgen deze voor groei van ons bedrijf, en dat we tegelijkertijd een positieve impact hebben op de wereld om ons heen.

Benieuwd naar ons volledige duurzaamheidsverslag? Download de samenvatting in pdf in je taal naar keuze. Of bekijk het complete verslag online.