Positieve impact creëren van boer tot bord

We willen zeker stellen dat het telen en verwerken van aardappelen voor vele komende generaties mogelijk blijft. De eenvoudige en voedzame aardappel is cruciaal in alles wat we doen en ‘seeing possibilities in potatoes’ is een motto dat ons op het lijf geschreven is.

We leven in een wereld met ongekende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen waarin armoede en ondervoeding belangrijke thema's zijn en blijven. Ik ben van mening dat wij als LW/M de verplichting en de mogelijkheid hebben de druk op onze planeet en het voedselsysteem te verlagen. Ik word gedreven door de overtuiging dat we altijd naar het grotere plaatje moeten kijken: wat dragen we vanuit holistisch oogpunt bij? Het antwoord beschouw ik als het maken van een overduidelijke keuze: als we als bedrijf willen blijven voortbestaan, moeten we de producten die we verkopen duurzaam telen, produceren en leveren. Het staat vast dat duurzaamheid ten grondslag ligt aan alles wat we doen. En iedereen moet bijdragen.

CEO Marc Schroeder

Duurzaamheidsagenda 2030

We zijn er trots op de meeste van onze Duurzame Zeven doelstellingen voor 2020 waar te hebben gemaakt, maar dat betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. De afgelopen twee jaar hebben we onze toekomstvisie richting 2030 ontwikkeld en onze nieuwe duurzaamheidsagenda voor 2030 opgesteld. We concentreren ons nu op drie Wereldwijde Uitdagingen : Gebalanceerd Dieet, Geen Verspilling en Klimaatactie. We hebben de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN gebruikt als ons kompas en hebben vervolgens van buiten naar binnen gekeken naar wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen wereldwijd en daarbij uitdagingen gekozen waaraan we denken de grootste bijdrage te kunnen leveren.

Met deze samenvatting, en ons volledige verslag, komen we tot de afronding van ons 2020 duurzaamheidsprogramma. We hebben de voormalige Duurzame Zeven verwerkt in onze 2030 Wereldwijde Uitdagingen, hetgeen betekent dat ze niet meer als zodanig terugkeren in toekomstige verslagen. De volgende stappen en de commitments op ieder van de drie Wereldwijde Uitdagingen, worden uitgewerkt in deze samenvatting en in het volledige verslag.

Strategisch doel

Onze nieuwe duurzaamheidsagenda is gericht op het creëren van korte- en langetermijnwaarde, zowel extern ten behoeve van onze stakeholders en de planeet als intern voor ons bedrijf en onze medewerkers. Met het nieuwe strategische bedrijfsplan gaan we over op een nieuwe fase waarbij we duurzaamheid vanaf het ontwerp definiëren als een voorwaarde voor succes op basis waarvan we onze 2030 duurzaamheidsagenda nader ontwikkelen.