Waarom duurzame voeding de ster van het menu is

Chef-koks en restauranteigenaren weten dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt bij de beslissing hoe we onze ingrediënten inkopen en wat we willen eten. De vraag om lokaal gekweekte, ethisch verantwoorde en plantaardige voedingsmiddelen komt voort vanuit de ommekeer naar een duurzame voedselproductie en -consumptie, en is tekenend voor wat er voor de voedingsindustrie in het verschiet ligt.

Duurzame voeding is niet zomaar een trend

Het is de toekomst. EU-beleidsmakers zijn druk in de weer met het opstellen van strategieën, wetten en richtlijnen voor alle aspecten van de voedingsindustrie, met inbegrip van restaurants, om duurzamer te werken. Hierbij gaat het zowel om de inkoop, als om duurzaam produceren van voedingsmiddelen.

Laten we dit pittige onderwerp eens wat nader onder de loep nemen. Hoe belangrijk is duurzaamheid in de keuken nu eigenlijk en hoe kunnen restaurants ons een duurzamer menu voorschotelen; van de aardappel bij de boer tot het gerecht op ons bord?

Wat is duurzame voedselproductie?

Met 8 miljard mensen op deze aardbol, en dat aantal stijgt nog steeds, neemt de vraag en druk op het voedingssysteem alleen maar toe. Een voedingssysteem dat al op volle toeren draait. Geen wonder dat duurzaamheid in keukens en culinaire aangelegenheden een veelbesproken onderwerp is.

Hoewel de term steeds vaker op voedingsetiketten en menu's verschijnt, bestaat er wat verwarring over wat ons eten nu duurzaam maakt.

Voor duurzaam geproduceerd voedsel worden per definitie kweektechnieken, en efficiënte landbouwmethodes en -processen gebruikt die hulpbronnen en energie besparen. De productiemethodes mogen niet milieuvervuilend zijn of natuurlijke hulpbronnen uitputten, en moeten de landbouw-, voedings- en levensmiddelenbehoeften van toekomstige generaties bewaken. 

Het is belangrijk dat we overstappen op duurzame landbouw

Het VN-Milieuprogramma schat in dat een kwart van alle broeikasgassen over de hele wereld veroorzaakt wordt door de productie van gewassen en dierlijke producten die de bouwstenen van ons voedingssysteem vormen. De beste oplossing voor het behoud van onze eigen maaltijd én onze planeet is overstappen op duurzame voedselproductie en leren wat voor impact de nieuwe regels en voorschriften hebben op alle aspecten van onze eetgewoontes.

Op dit moment zijn er geen vastomlijnde regels die bepalen of het ene voedingsartikel meer of minder duurzaam is dan het andere. Daar gaat echter verandering in komen zodra de Europese Commissie duurzaamheid opneemt in haar voedselproductiebeleid.

Dit zal de nodige wijzigingen in het werkveld teweegbrengen, waaronder:

  • Een minimumdrempel en doelstellingen voor toezicht op duurzame inkoop van voedingsmiddelen
  • Nieuwe bewind voering en beleidsregels voor boeren, leveranciers en andere spelers in de voedingsindustrie
  • Strengere voorwaarden voor etiketten op levensmiddelen


Het is daarom alleen maar raadzaam dat restaurants en eetgelegenheden de concurrent een stapje voor blijven en hun menu nu al een stukje duurzamer maken.

Hoe kunnen restaurants duurzamer te werk gaan?

Bij duurzaamheid is het essentieel dat we alle aspecten in het proces onder de loep nemen. Begin bij het menu en kijk welke levensmiddelen je daarvoor gebruikt. Worden die op een verantwoorde wijze geproduceerd?

Het draait allemaal om de ingrediënten en de hoeveelheid hulpbronnen die nodig zijn om ze te produceren. Overheden gaan concrete richtlijnen opstellen voor de impact van voedselproductie op het milieu. Zo willen ze samen met voedingsbedrijven de uitstoot door de voedselindustrie terugbrengen, alsook de afvalproductie in de toeleveringsketen.

Een aantal richtlijnen zijn daarbij meer gericht op voedselproducenten of restaurants en worden spoedig opgevolgd door praktische maatregelen.

Er zijn toonaangevende ondernemingen in de voedingssector, zoals boeren, producenten en landbouwbedrijven, die hun voedselproductieprocessen nu al duurzamer maken.

Deze processen betreffen onder andere:

  • Efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen
  • Beperkt gebruik van fossiele brandstoffen
  • Waterbesparing waar mogelijk
  • Invoer van energiebesparende maatregelen op productielocaties
  • Behoud van natuurlijke hulpbronnen door het gebruik van pesticiden en meststoffen te beperken
  • Preventie van verlies en verarming van de grond door organische stoffen in de bodem te herstellen


Met name voor restaurants zien we bruikbare maatregelen die ze direct kunnen toevoegen aan hun duurzaamheidsinitiatieven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld beginnen met hun keuze voor leveranciers en waar ze inkopen.

Verreweg het beste dat restaurants kunnen doen om een verschil te maken is hun ingrediënten bij geverifieerde, duurzame leveranciers inkopen.

Er bestaan normen en certificeringsinstanties voor allerlei levensmiddelen en grondstoffen die aangeven hoe duurzaam ze zijn. Het is belangrijk dat restauranteigenaren deze kennen.

Bijvoorbeeld, visproducten die als duurzaam worden beschouwd, worden gecertificeerd door de Marine Stewardship Council (MSC). De MSC streeft samen met de visserij naar duurzame visvangst en probeert deze activiteiten op een, ook voor de toekomst, werkbaar niveau te handhaven, zonder de visstand en het ecosysteem te beschadigen of uit te putten. Dit soort instanties zien we ook voor andere voedingssectoren in de veeteelt en landbouw.

Duurzame verpakking

Het tweede belangrijke aandachtspunt betreft milieuvriendelijke verpakking voor afhaal- en thuisbezorgde maaltijden. Dit kan gaan om minimalisering van verpakkingen, waarbij zaken als rietjes, servetten en overbodige verpakkingsmaterialen beperkt worden. Maar ook om, waar mogelijk, het gebruik van materialen die minder belastend zijn voor het milieu, zoals biologisch afbreekbare bamboe of, nog beter, kringloopmaterialen.

Voedselverspilling restaurants

En tot slot is het terugbrengen van voedselverspilling essentieel voor restaurants. Dit kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld door zeer bewust je producten te bestellen voor goed doordachte menu's, hoogwaardige verpakkingsmaterialen te gebruiken die langer meegaan en verspilling van bederfelijke goederen te verminderen. Het is bovendien belangrijk om je bewust te zijn van de hoeveelheid voedsel die je weggooit. Overweeg om restanten en overschotten naar lokale organisaties te brengen of als veevoer te laten gebruiken door de lokale boeren.

Lamb Weston en een duurzame toekomst

Weet je niet zeker waar je moet beginnen voor een duurzaam menu, lees dan hier hoe Lamb Weston kan helpen. De allerbelangrijkste bijdrage die restaurants kunnen leveren aan een duurzame toekomst is hun ingrediënten inkopen bij geverifieerde, duurzame leveranciers en partners.

Als internationale, toonaangevende producent van aardappelproducten speelt Lamb Weston een actieve en verantwoordelijke rol in het creëren van een betere toekomst voor de levensmiddelenindustrie. Als restaurants onze aardappelen kiezen voor de overheerlijke aardappelgerechten en hoofdschotels op hun menu, dan weten ze dat ze met een leverancier werken die de meest hoogwaardige aardappelen produceert, met minimale verspilling en maximale smaak.

 De vraag naar aardappelen blijft hoog. We zien nu echter al dat extreme weersomstandigheden, van overstromingen tot periodes van droogte, hun impact hebben op de landbouw en gewasopbrengsten. Het is cruciaal dat we onze toekomstige oogsten beschermen, zodat klanten niets tekortkomen, niet hoeven vechten om hun orders veilig te stellen, en dat we nog vele generaties lang aardappelen kunnen telen en verwerken.

 Het staat als een paal boven water dat de eenvoudige, voedzame aardappel bij vele culinaire gerechten centraal staat, terwijl chef-koks en keukenmanagers steeds weer met nieuwe ideeën voor aardappelen komen. Het is echter van het grootste belang dat aardappeltelers doorgaan met innoveren om een voorloper in duurzame praktijken te blijven en te voorkomen dat we, zowel op financieel als op milieugebied, een te hoge prijs gaan betalen.

Wij ontlenen ons bestaansrecht aan duurzaamheid, wat een doorlopend proces is bij Lamb Weston. Sinds we in 2011 met onze duurzaamheidsagenda zijn begonnen, hebben we onze duurzaamheidsdoelen, van veld naar vork, voortdurend aangescherpt.

Klanten gaan steeds meer op zoek naar eetgelegenheden die aansluiten op hun eigen duurzame voedingswaarden. Afnemers van Lamb Weston kunnen er dus trots op zijn dat we de meeste van onze zeven duurzaamheidsdoelen voor 2020 hebben bereikt. Bovendien werken we hard aan onze nieuwe duurzaamheidsagenda voor 2030.

Duurzaamheidsagenda voor 2030

De duurzaamheidsagenda van Lamb Weston richt zich op drie belangrijke uitdagingen: een gebalanceerde voeding, geen verspilling en klimaatactie.

Klanten en consumenten helpen bij hun overstap naar een gebalanceerd dieet is een van onze belangrijkste uitdagingen voor 2030. Daarom proberen we zo veel mogelijk van de natuurlijke voedingsstoffen in de aardappel te behouden als we onze producten maken. Bovendien verlagen we de hoeveelheid toegevoegde stoffen. We willen de natuurlijke, gezonde bestanddelen van onze voedzame en eenvoudige aardappel in handige, smaakvolle producten omzetten. Producten waar je klanten van houden en die ze blijven bestellen.

We gebruiken hulpbronnen om aardappelen te telen, zoals grond, water en mest. Om onze aardappelen in eindproducten om te toveren, hebben we energie, water, plantaardige olie en verpakkingsmaterialen nodig. De afgelopen tien jaar hebben we hard gewerkt om ons afval te verminderen, en de bijproducten van onze aardappelen opnieuw te gebruiken en te valoriseren. Sinds 2008 hebben we helemaal geen afval meer naar de stort gebracht, terwijl we minder dan 0,5 procent hebben verbrand.

Het staat vast dat we ons moeten concentreren op onze telers en hen nóg meer moeten helpen bij de ontwikkeling van duurzame landbouwmethodes, willen we de CO2-voetafdruk van onze producten op een zinvolle manier reduceren. Dus blijven we ons programma voor duurzame landbouw, dat we in 2017 lanceerden, uitbreiden naar andere landbouwregio's in Europa.

Meer informatie over Lamb Westons duurzaamheidsagenda voor 2030.