Partnerschap Lamb Weston en Quatra om de circulaire kringloop van frituurolie te sluiten woensdag 07 april 2021

100% biodiesel voor fabriekroutes zorgt voor extra CO2 reductie!

Vanaf april 2021 werkt Lamb Weston duurzaam samen met quatra om biodiesel, afkomstig van frituurvet, in te zetten voor het transport van de fritesfabrieken naar de verwerkingsinstallaties. Dankzij de unieke synergie drukken beide bedrijven een extra stempel op het verduurzamen van hun activiteiten.

Jaarlijks wordt tijdens de zuivering van de fritesfabrieken van Lamb Weston 1,6 miljoen liter gebruikte frituurolie afgevangen. Via quatra wordt de frituurolie verwerkt tot 100% biodiesel (B100, HVO, zonder bijmenging). Deze groene brandstof reduceert de CO2 uitstoot met 90% in vergelijking met de huidige B7 diesel. Een mooie reductie op weg naar een groenere toekomst!

De gebruikte frituurolie van Lamb Weston wordt al langer verwerkt voor de omzetting naar HVO-biodiesel. Hiermee wordt op jaarbasis 4,87 miljoen kg CO2 vermeden ten opzichte van het gebruik van gewone diesel, wat vergelijkbaar is met de CO2 opslag door 224.478 bomen.

De nieuwe samenwerking van Lamb Weston met quatra gaat echter nog verder. Door de transporten naar de verwerkingssite op HVO uit te voeren, wordt de keten optimaal benut. Dit levert een directe ketenbesparing op van 18.622 kg CO2 op jaarbasis.  

 ‘Voor quatra is het een mooie uitdaging om de hele keten op 100% biodiesel te laten rijden. Onze aanpak is gebaseerd op het ontzorgen van zowel industrie, horeca als ook particulieren. Quatra’s service bestaat uit het ophalen van gebruikte frituurolie in de Europese voedselsector en het vervolgens circulair in te zetten voor transport’, zegt Pol Van Pollaert namens de directie van quatra. ‘Goed om te merken dat we steeds meer klanten krijgen die interesse tonen in een duurzame samenwerking.’

CO2 besparing als commitment naar de toekomst

Het zoeken naar nieuwe verduurzamingskansen in de keten staat zowel voor quatra als voor aardappelverwerker Lamb Weston hoog op de agenda. In diverse productieprocessen blijft er frituurolie over, bijvoorbeeld tijdens het onderhoudsproces. Het doel is om dit een herbestemming te geven. ‘Het is geweldig mooi als je een restproduct uit de voedselketen kan upcyclen tot biodiesel en dat die 100% biodiesel de brandstof is voor het transport tussen de fabrieken. Zo maken we ons samenwerkingsproces circulair en verlagen we de CO2 uitstoot aanzienlijk’, aldus Mariska van Dalen, Sustainability by Design Manager, ‘dit past precies in de duurzaamheidsagenda voor 2030 van Lamb Weston.’

‘Om dit te bewerkstellen, vertrouwen wij op ketenpartners die met interessante oplossingen komen om onze commitments voor de toekomst waar te maken’, aldus Michiel Heesen, Category Procurement Manager van Lamb Weston. 

Uitwisseling van frituurolie en kennis 

Quatra is specialist in het recyclen van frituurvetten en -oliën en doet dit vanaf nu ook voor alle fritesfabrieken van Lamb Weston in Nederland. De frituurolie van Lamb Weston wordt gebruikt voor het voorbakproces van diepgevroren frites.

Quatra is een vaste waarde in zijn segment en haalt gebruikte frituurolie op in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voor andere partijen in de industrie, de horeca en sinds 2013 ook voor particulieren. In de eigen quatra fabriek wordt de gebruikte frituurolie en -vet omgezet tot grondstof voor de biodiesel en biogas industrie. Zeker met grote partijen zoals Lamb Weston kan er impact gemaakt worden om de gezamenlijke Carbon Footprint flink te verkleinen. Op jaarbasis is dit voor de volumes van Lamb Weston vergelijkbaar met een CO2 opslag door 224.478 bomen! Doordat het onderlinge transport vanaf heden ook op B100 diesel zal gebeuren, komt hier nog een extra CO2 opslag bovenop, vergelijkbaar met 858 volwassen bomen!

Sustainable partnership L-Q_NL_Tekengebied 1